Pomáháme spolku Bikers Help

DSC_8884-1Název, forma a sídlo Spolek „Bikers Help, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sídlo spolku:

Nové sady 988/2, BRNO, PSČ 602 00

Co děláme:

Charakter spolku Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením, v němž se spolčili provozovatelé a příznivci motoristického sportu ve snaze společného provozování obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, k provozování internetového serveru „Bikers Help“ na www.bikershelp.cz, za účelem shromažďování darů od právnických a fyzických osob a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče a tělovýchovy.

Účelem spolku je:

  • a) Hlavním účelem Spolku je společné provozování obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a tělovýchovy, provozování internetového serveru „Bikers Help“ za účelem shromažďování darů od právnických a fyzických osob a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů. Vedlejší činnost Spolku spočívá zejména v
  • b) organizace a zajišťování vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit souvisejících s charitativní činností,
  • c) zajištění prezentace charitativní činnosti,
  • d) propagace motoristického sportu,
  • e) součinnost se sdruženími a organizacemi s obdobným předmětem činnosti.

Nákup u nás:

Nákupem věcí od Bikers Help u nás podpoříte finanční částkou tento spolek.